Asider.org.tr

DERNEĞİMİZİN AMAÇLARI

Şizofreni hastalarının ve yakınlarının birbirlerini tanıyarak, bir araya gelmelerini sağlamak ve hastalık konusunda gerekli eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

Hastaların yetenekleri doğrultusunda becerilerini geliştirici eğitsel tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları düzenlemek.

Hastaların tedavi sonrası, aile hayatının görev ve sorumluluğunu bilen, iş ve mesleğinde başarılı, boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendiren bir insan olmak yetişmelerini sağlamakta yardımcı olmak.

Şizofreni hastalığı konusunda öncelikle aile yakınlarını ve halkı aydınlatmak için, paneller-seminerle-söyleşiler-konferanslar düzenlemek,aynı amaçla düzenlenen faliyetlere katılmak, yardımcı olmak.

Bu hastalıkla ilgili eğitici broşürler, dergiler, kitaplar hazırlamak.Bunları ilgili kişi kurum ve kuruluşlara ulaştırmak.

Şizofreni hastalarının rehabilitasyonları aşamasında, uygun-korumalı işyerlerinde istihdamlarını sağlamak için ilgili iş yerleri, kurum ve kuruluşlarla ilişki içinde olmak, onları bu konuda bilgilendirmek.

Şizofreni hastalığının halk arasında yanlış veya eksik bilinmesinden dolayı, basın ve medya yolu ile doğru bilgi aktarımını sağlamak ayrıca basın ve medyada çıkan şizofreni hastalığı ile ilgili haberlerin hasta ve yakınlarını taciz edici, alçaltıcı yayınların sebep olacağı yıkımları da göz önünde bulundurarak, bu ve bunun gibi kuruluşların doğru bilgilenmesini sağlamak ve bu konuda kamuoyu oluşturmak.

Hastalığının tedavisiyle ilgili güncel bilgileri en hızlı biçimde yaygınlaştırmak, hasta yayınlarına duyurmak.

Bilimsel Kurul oluşturmak, şizofreni tedavisinde gerçek kişilerden bilgi almak, bu doğrultuda uygulama ve uygulatma yapmak.

GELİN HEP BİRLİKTE BAŞARALIM

Hasta yakınları ve gönüllü kişilerden oluşan bir bütün olmakla başlayalım.Aynı duyguları paylaşıp, şizofreni hastalarına ortak çözüm yolları arayalım.Düşüncelerimizi paylaşalım, tartışalım, unutmayalım ki amaçlarımız hep aynı, farklı amaçlar içinde olmadan, derneğimiz amaçlarına sağdık kalarak, birlikteliğin verdiği duygular içinde ve paylaşmanın verdiği haz ile ayrıca başarmanın çoşkusuyla ‘’gelin hep birlikte başaralım’’.

VİZYONUMUZ

Ekip anlayışı içinde hareket etmek, tüm çalışmaları birliktelik içinde paylaşmak, doğruluk, samimiyet ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak derneğimizin amaçlarını

ve faliyetlerini yürütmek.

MİSYONUMUZ

Şizofreni hastalığı hakkında kamaoyunu aydınlatmak amacı ile paneller, seminerler, konferanslar ve söyleşiler düzenlemek, katkı vermek.Hasta yakınlarını sık sık bir araya getirmek, güç birliği yaratmak.Lobi faliyetleri içinde olmak. Yerel yönetimle iş birliği yapmak, projeler sunmak, uygulanmasında katkıda bulunmak. Çevremizde bulunan kamuya ve özel sektöre ait ruh ve ruh sağlığı alanında tam teşekküllü hastaneler ile yakın temas içinde olmak, şizofreni hastalarının en iyi şartlar altında tedavi olmalarına destek vermek, katkı sağlamak.Üniversiteler ile iş birliği yapmak, kongrelere katılmak, bu alandaki gelişmeleri takip etmek, öğrenmek, kamuoyuyla paylaşmak. Şizofreni hastalarına rehabilitasyon amaçlı, açılacak el becerilerini geliştirmek,(resim-takı tasarımı-ebru sanatı-dokuma v.b.)merkezler oluşturmak, açmak isteyen kuruluşlara destek olmak, katkı sağlamak.Derneğimize gelir getirici faaliyetler yaratmak, bu faaliyetlerden kazanılan geliri amaçlarımızın hizmetinde kullanmak.

Sizi Arayalım

Numaranızı bırakın,
sizi arayalım.